Kompetentny tranzyt towarów w najdalsze miejsca na świecie oraz pomoc w odprawie celnej.

Od wieków transport morski był wielce ważnym segmentem gospodarki wielkich imperiów. Dzięki tranzycie towarów organizował się lokalny rynek, a wielu kupców zarabiało swe majątki. Od tych dni minęły wieki.

Read more